FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PODAJ SWOJE DANE

 

WYBIERZ TEMATY, KTÓRE CIĘ INTERESUJĄ

środa, 21 października 2020 r.

 

czwartek, 22 października 2020 r.

 

piątek, 23 października 2020 r.

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku zbierania danych osobowych zgodnie z art.13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin.

Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 4245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl .

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem.

Jednocześnie ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/ RODO”.

Organizator

Patronat honorowy

Partnerzy strategiczni

Współorganizatorzy

Instytucje wspierające

ProgramSprawdź,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.
KontaktMasz pytanie?
Napisz do nas.