Szczecin, 20-24 października 2021 r.

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej

2021

Zobacz program

Słowo wstępne Prezydenta Szczecina

Szanowni Państwo,

pielęgnowanie istniejących relacji Szczecina i jego mieszkańców z partnerami niemieckimi oraz tworzenie i rozwijanie sfery wymiany doświadczeń, a także nawiązywanie kontaktów w sektorze gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym to główny cel dorocznego wydarzenia, jakim są Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przygraniczne położenie miasta jest czynnikiem predestynującym do rozwijania efektywnej, interdyscyplinarnej platformy relacji bilateralnych.

czytaj więcej

O wydarzeniu


Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej to organizowany przez Miasto Szczecin cykl wyjątkowych spotkań i wydarzeń podkreślających transgraniczną współpracę Szczecina z niemieckimi miastami i partnerami. Wydarzenie ma charakter coroczny, pierwsza edycja odbyła się w 2016 r.

czytaj więcej
  • 5.

    Edycja Dni współpracy Polsko-Niemieckiej

  • 5 dni

    wydarzeń o charakterze biznesowym, kulturalnym, edukacyjnym i sportowym

  • 30-lecie

    traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Organizator

Patronat honorowy

Partnerzy strategiczni

Współorganizatorzy

Partner

Instytucje wspierające

ProgramSprawdź,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.
KontaktMasz pytanie?
Napisz do nas.