Słowo wstępu

Słowo wstępne Prezydenta Szczecina

Szanowni Państwo,

pielęgnowanie istniejących relacji Szczecina i jego mieszkańców z partnerami niemieckimi oraz tworzenie i rozwijanie sfery wymiany doświadczeń, a także nawiązywanie kontaktów w sektorze gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym to główny cel dorocznego wydarzenia, jakim są Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przygraniczne położenie miasta jest czynnikiem predestynującym do rozwijania efektywnej, interdyscyplinarnej platformy relacji bilateralnych.

Z ogromną radością zapraszam na 5. Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej w Szczecinie, które odbędą się w dniach 20-24 października 2021 r. Zaproponujemy Państwu szereg spotkań o charakterze społecznym i gospodarczym, organizowane przez polsko-niemieckie projekty Miasta Szczecin oraz naszych wieloletnich partnerów z obu stron granicy.

W tegorocznym programie znajdą Państwo m.in.:

- dyskusję panelową na temat interdyscyplinarnej współpracy jako przyszłości dobrego sąsiedztwa, 
- konferencję dotyczącą prawa pracy w ujęciu transgranicznym,
- polsko-niemiecką konferencję logistyczną i e-commerce, Forum poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem wykorzystania OZE, 
- warsztat międzykulturowy dla rodziców, 
- wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne.

Tym razem Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej będą także szczególną okazją do uczczenia 30-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który stworzył fundament bliskich, solidnych i partnerskich relacji pomiędzy oboma krajami.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniach i do wymiany doświadczeń, a także do inspirujących rozmów o dalszych możliwościach rozwoju i nowych inicjatywach polsko-niemieckiej współpracy w regionie Szczecina.

Do zobaczenia!

Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Organizator

Patronat honorowy

Partnerzy strategiczni

Współorganizatorzy

Partner

Instytucje wspierające

ProgramSprawdź,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.
KontaktMasz pytanie?
Napisz do nas.