Słowo wstępu

Słowo wstępne Prezydenta Szczecina

Szanowni Państwo,
z ogromną radością, już po raz czwarty, mam zaszczyt zaprosić Państwa na Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej – wyjątkowy cykl wydarzeń podkreślających transgraniczną współpracę Miasta Szczecin z niemieckimi miastami i partnerami.
W tym szczególnym czasie, w okresie stawianych przed nami wyzwań związanych z pandemią COVID-19, poczucie wspólnoty regionalnej w Transgranicznym Regionie Metropolitalnym Szczecina oraz bliskie relacje z partnerami, będące wynikiem wieloletniej i stale rozwijającej się polsko-niemieckiej współpracy, nabrały jeszcze większego znaczenia. Tegoroczne Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej, zorganizowane w bezpiecznej formie wideokonferencji oraz wydarzeń udostępnionych on-line, są silnym znakiem ciągłego umacniania polsko-niemieckiego mostu, tworzonego w naszym regionie przez wspólne inicjatywy, transgraniczne projekty i efektywne partnerstwo. 
W dniach 21-23 października 2020 r. zaproponujemy Państwu szereg spotkań o charakterze społecznym i gospodarczym, które zainteresują zarówno przedsiębiorców jak i mieszkańców obu krajów. W ramach tegorocznych DWPN zaprezentowane zostaną Państwu osiągnięcia trzech polsko-niemieckich projektów realizowanych przez Miasto Szczecin, które od lat wspierają rozwój międzykulturowych kompetencji Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina. Nie zabraknie również wydarzeń przygotowanych przez naszych wieloletnich partnerów po stronie polskiej i niemieckiej.

W tegorocznym programie znajdą Państwo m.in.:
- Spotkanie Zastępcy Prezydenta Krzysztofa Soski z ekspertami w celu podsumowania wyników i osiągnięć projektu „Nauczanie Języka Sąsiada” oraz zdefiniowania kierunków rozwoju nauczania języka sąsiada w regionie,
- Forum przedsiębiorców na temat aktualnych tendencji i perspektyw  transgranicznego rynku pracy, organizowane przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania,
- Panel Agencji Rozwoju Metropolii Szczecina we współpracy z AHK Polska poświęcony sektorowi BPO/SSC/ITO,
- Prezentację interaktywnej broszury transgranicznej, zawierającej komplet informacji o porządku prawnym i administracyjnym kraju sąsiada, opracowanej w ramach projektu Punkt Kontaktowo Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli.
Ponadto, tegoroczne Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej będą także szczególną okazją do uczczenia wspaniałych jubileuszy: 10-letniego owocnego partnerstwa Miasta Szczecin z Hanzeatyckim i Uniwersyteckim Miastem Greifswald oraz imponującego 30-lecia współpracy Miasta Szczecin z Miastem Bremerhaven. Tytułem obchodów tychże jubileuszy program DWPN uświetnią przedsięwzięcia przygotowane przez Miasto Greifswald oraz Miasto Bremerhaven, a całość uzupełnią atrakcyjne wydarzenia kulturalne. 
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniach i do wymiany doświadczeń, a także do inspirujących rozmów o dalszych możliwościach rozwoju i nowych inicjatywach polsko-niemieckiej współpracy w regionie Szczecina. 

Do zobaczenia!
Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Organizator

Patronat honorowy

Partnerzy strategiczni

Współorganizatorzy

Instytucje wspierające

ProgramSprawdź,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.
KontaktMasz pytanie?
Napisz do nas.