Aktualności

Słowo Wstępne Sekretarza Stanu ds. Europy i Pełnomocnika Kraju Związkowego Brandenburgii ds. Stosunków z Polską

Szanowni Państwo,

Szanowni Mieszkańcy wspólnego transgranicznego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,

Drodzy Przyjaciele polsko – niemieckiej współpracy,

serdecznie zapraszam do uczestnictwa w cyklu wydarzeń, odbywających się już po raz czwarty w ramach Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. Te różnorodne spotkania i warsztaty o charakterze gospodarczym, społecznym i edukacyjnym podkreślają transgraniczną rolę Szczecina.

Kraj Związkowy Brandenburgii jest obok Meklemburgii Pomorza Przedniego ważnym partnerem kształtującym wspólny polsko – niemiecki Szczeciński Obszar Metropolitalny.

Rozwój przestrzenny regionów stanowi podstawę oraz istotny wkład w skuteczną integrację europejską. Wzajemne poznanie się, zrozumienie potrzeb partnerów po drugiej stronie granicy, podkreślenie codziennej współpracy instytucji i mieszkańców obu krajów jest konieczne, aby zacieśnić polsko-niemiecką współpracę oraz zainicjować nowe projekty.

Nasz wspólny region transgraniczny charakteryzuje się olbrzymim potencjałem rozwojowym. Wzajemne uzupełnianie się, dobra koordynacja i komunikacja, wola usuwania barier prawnych, administracyjnych, gospodarczych i społecznych są elementami składowymi pogłębionej europejskiej współpracy w naszym regionie.

Polsko-Niemieckie Dni Współpracy są doskonalą platformą dla wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszam do udziału i życzę nam wszystkim inspirujących rozmów oraz dalekosiężnych planów, które wzmocnią nasz polsko – niemiecki obszar powiązań, przyczyniając się do większej różnorodności w Europie.

Do zobaczenia on-line!

Jobst-Hinrich Ubbelohde

Organizator

Patronat honorowy

Partnerzy strategiczni

Współorganizatorzy

Partner

Instytucje wspierające

ProgramSprawdź,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.
KontaktMasz pytanie?
Napisz do nas.