Aktualności

Traktat o dobrym sąsiedztwie

W tym roku minęło 30 lat od podpisania Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. 17 czerwca 1991 roku w Bonn dokument podpisali Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski ze strony polskiej, a ze strony niemieckiej Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher. 

Negocjowany ponad rok traktat podkreślał znaczenie stosunków polsko-niemieckich dla jedności Europy, uregulowanie kwestii niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce oraz polskiej w Niemczech na zasadzie wzajemności, konieczność intensyfikacji i rozbudowy wymiany kulturalnej czy zapewnienie współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej.

Niemcy wyraziły w nim również zrozumienie dla polskich dążeń do integracji struktur Europy Zachodniej.

Traktat ten otworzył drogę do szerokiej współpracy partnerskiej na wszystkich płaszczyznach, a efekty tej współpracy widać zarówno w codziennych kontaktach, jak i wspólnych przedsięwzięciach lokalnych, regionalnych jak i krajowych.

 

Organizator

Patronat honorowy

Partnerzy strategiczni

Współorganizatorzy

Partner

Instytucje wspierające

ProgramSprawdź,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.
KontaktMasz pytanie?
Napisz do nas.